Tack alla ni som besökte vår After Work

Tack till alla er som deltog vid vår After Work den 1 mars. Vi hade jätteroligt och hoppas att ni fick med er både kunskap och insikter hem till era verksamheter. Kvällens föreläsning med Kjell Enhager bjöd på både allvar och inspiration.

Kjell Enhager höll för oss en väldigt uppskattad föreläsning och bjöd på konkreta exempel på hur man kan ta sig an hela livspusslet med arbete, ekonomi, familj och relationer samt få tillvaron att fungera på ett optimalt vis. Därefter fortsatte kvällen med mat och dryck.

Något som vi själva tog med oss var NÖHRA modellen. NÖHRA som Kjell använder sig av för coaching, bygger i stora drag på att ta sig från ett nuläge till ett önskat läge genom att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur man ser sin situation i nuet. Genom att vara medveten om sitt (N) nuläge gäller det sedan att hitta (R) de resurser och de (A) aktiviteter som leder till (Ö) önskat läge. (Som Kjell förklarar genom bilden ovan.) (H) Hinder är egentligen allt det som hindrar dig från att nå ditt önskade läge. (Loopen på bilden.)

Tillsammans med er hoppas vi att kunna utveckla vår föreläsningsserie med tillhörande After Work och skapa något ännu bättre tillsammans. Nästa tillfälle är planerat efter sommaren. Vi tar gärna emot feedback på innehåll, upplägg och önskemål om föreläsare. Maila din feedback till Helen på helen.johansson@apper.se

På återseende 🙂

Med anledning av kommande GDPR (General Data Protection Regulation), som är den nya EU-förordning och ersätter den svenska Personuppgiftslagen kommer vi att förtydliga vår hantering av personuppgifter och komplettera med en integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi hanterar din personliga information. Integritetspolicyn kommer att finns på vår webbplats.

Integritetspolicyn kommer att gälla from införandet av GDPR den 25 maj 2018, men vårt arbete har redan börjat. Mer om detta kommer vi att informera om i ett särskilt utskick under våren, där vi kommer att be om ett aktivt godkännande, dvs ett medgivande för att vi ska få spara uppgifter och kontakta dig framöver. I medgivandet kommer det att finnas olika val för vilken typ av kommunikation som du önskar få från oss. Exempelvis på kommunikation och utskick från oss kan vara; nyhetsbrev, produktkampanjer, events, eller deltagande i undersökningar.

Länk till vår Integritetspolicy.