Våra erbjudande som IBM Business Partner

Apper har ett långt och nära samarbete med IBM där vi är specialister inom Power Systems och IBM Z Mainframe. Vi kan hjälpa er från behovsanalys till lösningsförslag, offert och implementation.

IBM Silver Business Partner

Modernisering IBM i

Genom modernisering kan ni behålla kraften i befintlig IT-lösning och de konkurrensfördelar som är förknippade med kundanpassande system samtidigt som ni öppnar upp för ökad funktionalitet, effektivitet och användarvänlighet.

Detta gör att ni säkrar investeringar som har gjorts i lösningen under årens lopp samt att ni säkerställer att ni får maximal utväxling från dessa i syfte att kunna möta nutida och framtida affärskrav.

Att byta ut ett affärskritiskt system innebär ofta en stor investering och risk – i tid, resurser och pengar. En modernisering innebär att man endast betalar för de delar som leder till en påtaglig förbättring och effektivisering. Dessutom är det gynnsamt att ta mindre kostnader löpande istället för att lägga ut en större summa på en enda stor leverans.

En modern, tjänstebaserad arkitektur kännetecknas av att man i större utsträckning delar upp systemet i flera mindre tjänstespecifika moduler istället för att köra många processer i ett enda stort program.

Förutom att detta möjliggör bättre prestanda så blir det även smidigare när man jobbar med nya applikationer. Detta eftersom man enklare kan återanvända metoder och funktioner och inte behöva uppfinna hjulet på nytt.

Det bästa med modernisering är att man kan ta ett steg i taget och fatta beslut under arbetets gång, istället för att vara inlåst i en stor investering.

IT-support

Det är viktigt att inse att modernisering inte är ett avgränsat projekt. Det gäller att ha ett öppet sinne för utveckling och förändring. I vår E-bok Modernisering av befintliga IBM i-system berättar vi om vanliga moderniseringsområden och fördelarna med att modernisera.

Innovativa, framtidssäkrade IBM-lösningar

Vi börjar med att kartlägga nuläget för att identifiera det specifika systemets moderniseringsbehov. Genom att dela in systemet i olika delar kan man helt enkelt välja att byta ut eller uppgradera vissa delar och funktioner, samtidigt som man behåller de som fungerar bra.

Förslagsvis väljer man ett område att jobba vidare med och återkommer till de andra när man har ett proof of concept där bra och tydlig ROI har uppvisats. Fördelarna med att jobba så är att kostnaderna, förväntningarna och resultaten blir mer greppbara.

I vissa fall kan det vara effektivt att överlåta förvaltning och modernisering av befintligt IBM-system åt en kunnig expert och samarbetspartner. Då säkerställer ni att rätt kompetens finns tillgänglig hela tiden och ni slipper oroa er för felsteg som beror på bristande kunskap eller engagemang. Vi kan vara samarbetspartnern som kan hjälpa er att göra en nulägesanalys, att skapa en effektiv och översiktlig roadmap samt att implementera moderniseringarna. Vinsterna kommer vara många! Med noggrann planering och löpande stöd kan ni få maximal utväxling från det IBM-system ni redan har, säkra redan gjorda investering, skapa affärsnytta och konkurrenskraft – nu och i framtiden.

I vår strategiska satsning på lösningar och tjänster för att stödja vårt erbjudande inom kontinuerlig modernisering har Apper Systems AB och ARCAD Software, ledande leverantör av DevOps och lösningar för modernisering av IBM i, startat ett samarbete för att skapa Nordens mest kompletta erbjudande för modernisering av system på IBM i plattformen.

Smart förvaltning

Vi hjälper er organisation att skapa en säker IT-miljö med god funktion, flexibilitet och självklart stor affärsnytta. Vårt förvaltningserbjudande säkerställer ännu tydligare de viktiga IT-strategiska frågorna utifrån de behov och utmaningar som företag med verksamhetskritiska system brottas med.

Vi har arbetat med utveckling och förvaltning sedan början på 1980-talet. Under åren har vi insett att vi besitter en unik kompetens om hur effektiv förvaltning av system inom IBM Power bör hanteras. 2011 upprättade vi en gemensam plattform för våra förvaltningsåtaganden. Idag erbjuder vi marknadens bästa resurser, effektiv förvaltning och en säkrad tillgång till kompetens.

Vi erbjuder oss att ta hand om utveckling, förvaltning och drift av IBM Power System, både för kunder med standardsystem och för de som utvecklat egna system. Det innebär att ni får en långsiktig tillgång av kvalificerad kompetens, resurser och en affärsmässig styrning av IT-stödet. En kostnadseffektiv investering som kan ge IT-systemen ökad livslängd och stor nytta.

Oavsett kundkategori så börjar tillgången på kompetens i dessa system bli knapp vilket riskerar att hämma utvecklingen av företagets affärer, vi ser till att ni kan möta framtiden.

Vi rör ofta oss i gränslandet mellan IT och våra kunders verksamhet. Vår förståelse kring förvaltningsprocessen och vår insikt kring den aktuella verksamheten gör att vi tar en aktiv del i våra kunders utveckling.

I vårt erbjudande ”Förvaltning av applikationer” har vi paketerat tjänster som täcker planering, överlämning, mottagande och etablering. Vi kan sköta all hantering av applikationer, eller delar av den, under hela livscykeln. På så sätt kan vi säkra framtiden för era system.

Modernisera

Förvaltningsprocessens steg

 • Livscykelprocessen – från idé till avveckling

  “DevOps is all about fast incremental application improvements”
  Här lägger vi grunden för en affärsmässig styrning av förvaltnings- och utvecklingsarbetet. Vår process är baserad på DevOps då traditionell utveckling inte längre passar för modern affärsverksamhet. Enklast förklarat är DevOps ett ord som beskriver automatisering av tre olika närbesläktade verksamheter, nämligen: Utveckling, Drift och  Test (QA).

 • Uppdragsprocessen – från krav till system

  Vi gör en grundlig analys av era krav och behov för både verksamhet och IT. Detta ger en god helhetsbild över vad som behöver göras, tidsåtgång och kostnader. Vi designar varje detalj både iterativt och agilt. Projekten styrs via Pejl eller enligt någon annan styrmodell om ni så önskar. Vi arbetar med RPG i alla dialekter, SQL och Cobol. För system utvecklade i CA 2E CA Plex har vi ett stort antal utvecklare att tillgå och ett brett kontaktnät i Norden och övriga världen. Vi är dessutom återförsäljare av CA-licenserna i Sverige, Norge och Finland.

 • Supportprocessen – från incident till åtgärd

  Vi kan ge kunskapsstöd och daglig support till era användare.

 • List TitleDriftprocessen – från 0 till 24

  Vi hjälper er att köra era system med virtuella resurser i molnet. Det gör att ni slipper bekymmer med hårdvara, backup, säkerhet, kommunikation och dylikt. I samarbete med våra partners erbjuder vi oss också att ta hand om den dagliga driften.

Modern RPG

Stolta över våra RPG-utbildningssuccéer!

Vi på Apper tror på kraften i utbildning och kompetensöverföring.…
Common Sweden Höstkonferens 2023

Common Sweden Höstkonferens

Common Sweden Höstkonferens 2023 - 29-31 oktober 2023, Stockholm.
Modern RPG

Grundutbildning RPG

Apper i samarbete med Göteborgs universitet Sedan 2016 har…
Common Europe 2023

Common Europe Congress 2023

Den 11-14 april samlas nära 300 personer från hela Europa…
Svenska Kennelklubben

Vov!

Under året har Apper i nära samarbete med Svenska Kennelklubben installerat…
Common Sweden Oktober Fest 2022

Apper deltar på Common Sweden Oktober Fest

Så var det äntligen dags för en fysisk konferens igen! Common…

Apper framtidssäkrar och effektiviserar Dahréntråds produktion efter modernisering av IBM i-system.

Dahréntråd i Jonslund är en av Europas största och modernaste…
IBM User Group Days

IBM User Group Days – Online 19-20 maj

Välkommen till två fullspäckade dagar online tillsammans…
IBM Champion

IBM Champion ✰

Mats Lidström, Senior Solution Architect hos Apper har erhållit utmärkelsen…