Vår vision och affär

Vår vision är att vara den självklara aktören inom verksamhetskritisk IT i Norden där IBM är den största och mest strategiskt viktigaste partnern. För att nå vårt mål erbjuder vi tjänster och lösningar inom affärsområdena: IBM i / IBM Power, Supply Chain Management / EDI och Digital Affärskommunikation, Point of Sales lösningar & Affärssystem ERP.

Vår affär är att erbjuda smarta lösningar för affärskritiska processer, där vi tillsammans med våra kunder verkar för digitalisering i stort med en hållbar inställning.

Vi tar bort komplexiteten

Vi digitaliserar våra kunder och transformerar dem.

På Apper har vi en stor förståelse för våra kunders verksamheter.
Vi är ett välpositionerat bolag med en unik kombination av kompetens som ger oss strategiska och intressanta uppdrag hos våra kunder. Hos oss får våra medarbetare en spännande och varierande framtid där de själva i hög grad kan påverka sin utveckling och resultat. Vår framgång bygger på att medarbetarna känner sig delaktiga, engagerade och motiverade.

Beskriv dina utmaningar för oss, utvärdera våra lösningar och prata med våra kunder som vi har genomfört liknande projekt för. Bestäm utifrån säkra, framgångsrika projekt och våra utmärkta råd.

IBM i

Nordens ledande aktör inom IBM i

IBM Silver Business Partner

Vi moderniserar och skapar innovativa lösningar för verksamhetskritiska IBM i-system. Det förenklar för framtida förändringar, ökad affärsnytta och konkurrenskraft.

Supply Integration Manager

Digitalisera dina affärsflöden med SIM

Digitalisera och automatisera alla dina verksamhetskritiska affärsflöden med vår EDI-lösning. Minska administrationen och öppna upp för nya möjligheter med SIM.

Point-of-Sales

Smarta och enkla Point of Sales-lösningar

Helhetslösningar för att integrera och digitalisera den fysiska handeln och e-handel. Kassasystem och onlinebeställning för  modern restaurang- och detaljhandel.

Løsning1

Affärssystem för IBM i-kunder

Sömlös integration med våra Point of Sales-lösningar banar vägen för ny teknik och skapar kraft i affärsflöden och modern handel.