Branschkompetens

Förändring och utveckling

Vi hjälper våra kunder på valda marknader och branscher runt om i Skandinavien. Kontakta oss för att hitta rätt lösning för ert företag. Vi tar hand om processen och ser till att du har vad som krävs i er bransch och marknad.

Kompetens handlar mycket om att möta företagens villkor och verkliga behov. Branschen i stort är i ständig förändring och utveckling. Villkor ändras, konkurrensen skärps, ny teknik och nya produkter sätter krav och styr i mångt och mycket även metoder och processer, vilket också driver fram nya strategier.

Vår branscherfarenhet och kompetens i kombination med vårt erbjudande inom produkt och tjänst gör att vi kan leverera inom hela värdekedjan, från början till slut, med fokus på att korta ledtider och skapa affärsnytta. Vår räckvidd är från specifika projekt till fullständig outsourcing av IT.

I takt med att kraven ökas både inom bransch och på marknad arbetar vi med digital kontinuitet. Modernisering av IT innebär en digital transformation, med avsikt att möta kraven och dessutom kunna hjälpa till att kapa kostnader för gamla teknikskulder.

Läs gärna mer om vad vi kan erbjuda din bransch.

Branscher

Bank och finans

Med vår långa erfarenhet av att hantera kunder med kritiska system som måste vara nåbara för sina externa kunder men även interna flöden och där sekretess och integritet är av yttersta vikt har vi fått förtroende av flera välkända banker och institut.

Byggindustri

Att veta när man får det man beställt till byggarbetsplatsen och till rätt pris är viktigt för inköparna och planerarna för att kunna hålla alla tids och kostnadsdetaljer. För dig som leverantör är det viktigt att veta vart godset skall skickas och när det skall vara på plats, tydligt markerat med godsetiketter.

Distribution och detaljhandel

Bokningar av transporter och fakturakontroll. Har du flera olika transportörer där du har flera olika sajter att logga in på för att boka transporter? APPER:s produkt SIM hjälper dig via ett enda gränssnitt.

Fordonsindustri

Vår gedigna erfarenhet av fordonsindustrin och alla deras flöden löser vi enkelt och smidigt för alla parter oavsett om ni är en leverantör , transportör eller kund.
Order, leveransbekräftelser, aviseringar och transportbokningar. Allt detta blir enkelt synligt i vårt gränssnitt och med hjälp av vår aktiveringstjänst så ansluter ni fler och fler parter oavsett vilket land de befinner sig i.

Vår lösning stödjer 8D-reklamationsprocessen som är använd inom branschen och används av flera av våra kunder  för att förstärka hela försörjningskedjan.

Livsmedelsindustri

För livsmedelsindustrin har vi VMI lösningar , ESAP20 flöden och andra branschspecifika krav. Vi hanterar även de traditionella representantorderflöden.

Tillverkningsindustri

För tillverkningsindustrin har vi VMI lösningar, ESAP20-flöden och andra branschspecifika krav. Vi hanterar även traditionella representantorderflöden.

Transport och logistik inom branschen ställer höga krav på tillgänglighet när det gäller leveranser till och från fabriker och underhållningsställen. Kunder och leverantörer kan befinna sig i olika världsdelar och tidszoner. Med vår plattform kan branschen effektivisera processer och knyta ihop kunder och leverantörer.