Løsning 1 användarträff

Apper moderniserar Løsning1

Varje år arrangerar vi ett användarmöte där våra kunder och användare erbjuds en unik möjlighet att fördjupa sig i vårt ekonomisystem Løsning1 och samtidigt utbyta värdefulla erfarenheter med andra användare. Representanter på plats i Norge var Stein Syvertsen Apper Systems AS, Roland Gunnarsson och Kent Hellqvist från Apper Systems AB.

Under årets användarmöte som arrangerades av Common Norge kunde vi på Apper berätta om vår senaste uppgradering av Løsning1. Løsning1 går nu från programspråket RPG3 till RPG Free Format – som ett första steg för att modernisera applikationen. Nästa steg är vidareutveckling med fokus på användarna.

– Vi har fått på plats momsredovisning och integration med SIM för bättre fakturaflöde. Båda dessa moduler används redan av kunder. Nu stärker vi Løsning1 ytterligare och vill ha en nära dialog med kunderna för att detta ska bli bästa möjliga, säger Stein Syvertsen, VD på Apper Systems AS.

– Förstärkningen av Løsning1 innebär bland annat vi är fler resurser som arbetar med modernisering av koden från RPG3 till RPG Free Format. Våra användare kommer att märka lite av denna uppgradering, det handlar mest om vad som ligger i kärnan av systemet. En separat arbetsgrupp med en handfull slutkunder ska också bidra till ett tydligt fokus inför nästa steg i moderniseringen.

– Uppgraderingen av koden innebär en viktig modernisering med tanke på vägen framåt. Apper i Sverige har många utvecklare som arbetar med RPG Free Format. Samtidigt är det också lättare för Java-utvecklare att lära sig detta språk, vilket är viktigt med tanke på rekrytering i framtiden.

I linje med rekommendationer från Apper minskar fler kunder på mängden specialanpassningar för att göra framtida uppgraderingar enklare. Under mötet kom det många förslag från användarna om olika funktioner som borde ingå
i kärnlösningen.

– Vi vill ha en prioriterad lista över vilken funktionalitet som är viktigast i Løsning1. Finansieringen blir ett joint venture mellan oss och kunderna. Vi arbetar också med ett bättre system för uppföljning och dialog mellan användare och Apper, så att det blir lättare att rapportera förändringar i framtiden, understryker Stein Syvertsen.