DevOps

Från vattenfall till kontinuerlig utveckling med DevOps för modernisering av IBM i.

Dagens organisationer står inför många utmaningar och trots att ingen verkligen vet vad framtiden kommer att medföra och vem som kommer att lyckas under de närmaste åren, är en sak säker – en kontinuerlig utveckling kommer att krävas. Vi är övertygade om att en DevOps-orienterad inställning (åtminstone ur IT-perspektiv) kommer att vara avgörande för framgång.

IT-system och IT-tjänster uppdateras kontinuerligt mer eller mindre utan att vi vet om det. Utvecklingen från vattenfallsmetoden, där utvecklingsprocesser är enkelriktade med tydliga avslut innan nästa steg kan påbörjas har idag flyttats allt mer till DevOps och kontinuerlig utveckling.

I DevOps sätts utveckling i ett större sammanhang med drift, support och förvaltning. Allt med ett tydligt syfte och mål att knyta ihop och samspela olika roller, tjänster och applikationer, samt att påskynda användningen av programvara till produktionen samtidigt som affärsavbrott minimeras

DevOps kan också minska den tid det tar för verksamhetsidéer att bli produktionsapplikationer eller ny funktionalitet. Genom en väsentlig tidsminskning ger det också kundföretagen större framsteg och konkurrenskraft… men för att uppnå detta måste vi väsentligt förändra hur vår utveckling och QA – dvs alla de ansträngningar som görs för att ”bygga” in kvalitét i IT-systemen och drift fungerar.

Läs mer om vårt samarbete med ARCAD Software och vårt kompletta erbjudande för modernisering av system på IBM i.