IT-kompetens och lösningar, hjärtat av verksamheten.

Vi erbjuder ett antal sätt att modernisera ert befintliga IBM i System. Det kan handla om olika lösningar från att migrera till ny plattform till att införa en helt ny arkitektur i befintligt system.

Exempel på verktyg som vi använder för detta är:

  • ARCADs verktyg för Applikationsanalys, Databasmodernisering och RPG Fritt Format konvertering.
  • PROFOUNDs verktyg för modernisering av användargränssnitt.
  • IBM:s RDI och Datastudio.

Branschkunnande

Vi har ett stort branschkunnande inom Bilindustrin, Bank, Finans- och försäkringsverksamhet. Flertalet av våra konsulter har även expertkompetens inom Supply Chain Management samt nyutveckling av stora transaktionsintensiva system.

Modernisering

Modernisera är vägen framåt

Målet med modernisering är att göra det enklare att utveckla och underhålla era system, ge ett modernt gränssnitt till användare och en databas som är effektivare.

Under årens lopp har företag gjort stora investeringar i affärssystem som uppfyller företagens behov och har nöjda användare. Affärskrav kan förändras och företagens behov måste tillgodoses. Utmaningen är att kunna behålla och återanvända dessa centrala affärsprocesser med en förlängd livscykel, eventuellt uppgradera programkod och databas som då förenklar underhållet av programmen för att möta de nya affärskraven.

IT-kompetens och lösningar, hjärtat av verksamheten.

Vi erbjuder ett antal sätt att modernisera ert befintliga IBM i System. Det kan handla om olika lösningar från att migrera till ny plattform till att införa en helt ny arkitektur i befintligt system.

I vår strategiska satsning på lösningar och tjänster för att stödja vårt erbjudande inom kontinuerlig modernisering har APPER Systems AB och ARCAD Software, ledande leverantör av DevOps och lösningar för modernisering av IBM i, startat ett samarbete för att skapa Nordens mest kompletta erbjudande för modernisering av system på IBM i plattformen.

Common Sweden Höstkonferens 2023

Common Sweden Höstkonferens

Common Sweden Höstkonferens 2023 - 29-31 oktober 2023, Stockholm.
Modern RPG

Grundutbildning RPG

Apper i samarbete med Göteborgs universitet Sedan 2016 har…
Common Europe 2023

Common Europe Congress 2023

Den 11-14 april samlas nära 300 personer från hela Europa…
Svenska Kennelklubben

Vov!

Under året har Apper i nära samarbete med Svenska Kennelklubben installerat…
Common Sweden Oktober Fest 2022

Apper deltar på Common Sweden Oktober Fest

Så var det äntligen dags för en fysisk konferens igen! Common…

IBM Rational

Vi är IBM Rational Partner och säljer IBM Rational Developer for i (RDi), Rational Team Concert (RTC), Rational Host Access Transformation Services (HATS) och andra utvecklingsverktyg inom IBMs Rational brand.

CA 2E CA Plex och Websydian

Vi är nordisk återförsäljare av utvecklingsverktygen från CA Technology.

  • CA 2E och
  • CA Plex

Vi har specialkompetens för säkerställande av funktion i äldre applikationer.

Mer än 100

lyckade projekt.

Tre tecken på att ett system behöver moderniseras

1
2
3
modernisera
1

RIGID

När en enkel ändring triggar en kedja av saker som behöver ändras.

2

FRAGILE

När en enkel ändring kan förorsaka att systemet slutar fungera i annan del.

3

IMMOBILE

När delar av systemet kan återanvändas, men där separation är svårt.

Från förvaltning till kontinuerlig utveckling

Effektiv förvaltning genom bred kompetens

Vi har arbetat med utveckling och förvaltning sedan början på 1980-talet. Under åren har vi insett att vi besitter en unik kompetens om hur effektiv förvaltning av system inom IBM Power bör hanteras. 2011 upprättade vi en gemensam plattform för våra förvaltningsåtaganden. Idag erbjuder vi marknadens bästa resurser, effektiv förvaltning och en säkrad tillgång till kompetens.

Vi erbjuder oss att ta hand om utveckling, förvaltning och drift av IBM Power System, både för kunder med standardsystem och för de som utvecklat egna system. Det innebär att ni får en långsiktig tillgång av kvalificerad kompetens, resurser och en affärsmässig styrning av IT-stödet. En kostnadseffektiv investering som kan ge IT-systemen ökad livslängd och stor nytta.

Säkrad framtid för system

Oavsett kundkategori så börjar tillgången på kompetens i dessa system bli knapp vilket riskerar att hämma utvecklingen av företagets affärer, vi ser till att ni kan möta framtiden.

Vi rör ofta oss i gränslandet mellan IT och våra kunders verksamhet. Vår förståelse kring förvaltningsprocessen och vår insikt kring den aktuella verksamheten gör att vi tar en aktiv del i våra kunders utveckling.

I vårt erbjudande ”Förvaltning av applikationer” har vi paketerat tjänster som täcker planering, överlämning, mottagande och etablering. Vi kan sköta all hantering av applikationer, eller delar av den, under hela livscykeln. På så sätt kan vi säkra framtiden för era system.

Förvaltningsprocessens steg

Livscykelprocessen – från idé till avveckling

Här lägger vi grunden för en affärsmässig styrning av förvaltnings- och utvecklingsarbetet. Vår process är baserad på DEVOPS då traditionell utveckling inte längra passar för modern affärsverksamhet.

“DevOps is all about fast incremental application improvements”

Enklast förklarat är DEVOPS  ett ord som beskriver automatisering av tre olika närbesläktade verksamheter, nämligen:

Utveckling, Drift och  Test (QA)

Uppdragsprocessen – från krav till system

Vi gör en grundlig analys av era krav och behov för både verksamhet och IT. Detta ger en god helhetsbild över vad som behöver göras, tidsåtgång och kostnader. Vi designar varje detalj både iterativt och agilt. Projekten styrs via Pejl eller enligt någon annan styrmodell om ni så önskar. Vi arbetar med RPG i alla dialekter, SQL och Cobol. För system utvecklade i CA 2E CA Plex har vi ett stort antal utvecklare att tillgå och ett brett kontaktnät i Norden och övriga världen. Vi är dessutom återförsäljare av CA-licenserna i Sverige, Norge och Finland.

Supportprocessen – från incident till åtgärd

Vi kan ge kunskapsstöd och daglig support till era användare.

Driftprocessen – från 0 till 24

Vi hjälper er att köra era system med virtuella resurser i molnet. Det gör att ni slipper bekymmer med hårdvara, backup, säkerhet, kommunikation och dylikt. I samarbete med våra partners erbjuder vi oss också att ta hand om den dagliga driften.

IBM z | z/OS | Stordator

Mainframe för verksamhetskritiska företagsapplikationer.

Hos APPER har vi gedigen och dokumenterad erfarenhet av utveckling, förvaltning och vidareutveckling av system i dessa miljöer. Vår branscherfarenhet finns inom fordonsindustrin, bank, finans, försäkring, postorder, distribution, detaljhandel och tillverkningsindustrin.

Vårt förvaltningsteam består idag av ca 25 konsulter, som tillsammans besitter mer än 600 års erfarenhet inom IBM z & IBM i! Vi jobbar medvetet och kontinuerligt med teamets kompetensutveckling, och vi jobbar aktivt med att hitta, utbilda och få in unga, drivna förmågor i teamet.

Utbildning

Vi utbildar för framtiden!

Den höga genomsnittsåldern hos dem som arbetar med IBM i och IBM z plattformen är redan en stor utmaning för många företag. Vi är det enda företaget i Europa som tillsammans med Göteborgs universitet erbjuder 7,5 hp-kurser inom området IBM i. Kursen innehåller bland annat allmän kunskap om plattformen, RPG Full Free Form och SQL.

Eleverna kommer från Systemvetenskapliga programmet men kursen erbjuds även vid varje givet tillfälle till näringslivet där företag erbjuds skicka egen personal för vidareutbildning inom det senaste på plattformen.

För mer information och för anmälan klicka här

Vill du veta mer? Kontakta kent.hellqvist@apper.se

Effektiv IT

Affärskrav kan förändras och företagens behov måste tillgodoses. Utmaningen är att kunna behålla och återanvända centrala affärsprocesser med en förlängd livscykel, eventuellt uppgradera programkod och databas som då förenklar underhållet av programmen för att möta de nya affärskraven.

Support

Vi har support arbetsveckans alla dagar. Önskar ni utökad support? Kontakta oss för mer information.