IBM z | z/OS | Stordator

Mainframe för verksamhetskritiska företagsapplikationer.

Många stora företag, institutioner och myndigheter har idag affärskritiska IT-system igång i stordatormiljön. Förvaltning, underhåll och modernisering av dessa system kan vara en utmaning.

Hos APPER har vi gedigen och dokumenterad erfarenhet av utveckling, förvaltning och vidareutveckling av system i stordatormiljö. Detta inom branscher som fordonsindustrin, bank, finans, försäkring, postorder, e-handel, distribution, detaljhandel och tillverkningsindustrin.

Vi har kompetens inom:

 • Programmering
 • Analys
 • Test/Validering
 • Systemutveckling
 • Projektledning
 • Datamodellering/Databasdesign/DBA

i systemens alla livsfaser:

 • Nyutveckling
 • Test
 • Driftsättning
 • Systemförvaltning
 • Vidareutveckling & anpassning

med de flesta verktygen, teknikerna och miljöerna, såsom:

COBOL | DB2 | IMS DB/DC/TM | DL/1 | CICS | TSO | E+ | JCL – Procs – JCL Utilities | Rexx | ISPF – Skels | CA Gen | Filhantering | OPC | Endevor | VCOM | MQ | FTP/SFTP | PL/1 | Assembler | SAS mainframe | Fileaid/File Manager | Fault Analyzer | Intertest

Appers förvaltningsteam – vi har helhetskompetens

Ett dedikerat förvaltningsteam kan vara ett bättre alternativ, när man inte längre vill ha kvar förvaltningen av ett/flera egna stordatorsystem ”i huset”, men samtidigt känner att systemet är för viktigt och kritiskt för att exportera till ett annat land, ett annat språk och kanske även en annan kultur. Vi träffar våra kunder och verksamheten, tar möten i fabriken, hos kunden och/eller hos oss. Vi förstår vikten av att känna kunden och kundens verksamhet.

Viktigt är också vårt arbete och erbjudande kring MODERNISERING av IBM i och IBM z-system! Många har insett hur bra, säkert och stabilt de befintliga systemen och plattformen faktiskt fungerar, och satsar framåt istället för att avveckla. IBM satsar stenhårt framåt och vässar ständigt tekniken, verktygen och utvecklingsmiljöerna; inte minst genom IBMs Rational Developer (RDi/RDz). APPER är IBM Rational Partner och återförsäljare för utvecklingsverktyg inom IBMs Rational brand.

Många gånger är företagen inte medvetna om hur kraftfulla stordatorsystemen är jämförda med serversystem och att de är mycket säkrare än allt annat.

Behöver ni hjälp med er stordatormiljö?

Vi erbjuder ett helhetsåtagande för förvaltning och modernisering av mainframe-plattformen med dess system, delsystem och applikationer.

Tillsammans med kund gör vi en grundlig analys av behovet och av systemet i fråga, kommer överens om SLA:er, ansvarsgränser, roller, nödvändig beredskapsnivå, inställelsetider etc, där vi slutligen lyfter över förvaltningen och eventuell vidareutveckling till vårt förvaltningsteam.

Vårt förvaltningsteam består idag av ca 25 konsulter, som tillsammans besitter mer än 600 års erfarenhet inom IBM z & IBM i! Vi jobbar medvetet och kontinuerligt med teamets kompetensutveckling och vi jobbar aktivt med att hitta, utbilda och få in unga, drivna förmågor i teamet.

Helhetskompetens mainframe

Kontakta oss gärna för mer information.

  Namn*

  Email*

  Meddelande*