• Suzuki Garphyttan

Foto: © https://www.suzuki-garphyttan.com/

Suzuki Garphyttan

Sedan 1906 har Suzuki Garphyttan AB tillverkat högkvalitativa fjädertrådar som främst används till ventilfjädrar i bilmotorer samt till fjädrar i växellådor och kopplingar. Företaget ägs av japanska Suzuki Metal Industry Co Ltd och har idag cirka 80 procent av världsmarknaden. Apper har levererat systemutveckling och förvaltning till Suzuki Garphyttan sedan 2015.

– IT-Avdelningen på Suzuki Garphyttan är en slimmad organisation som levererar en global IT-tjänst för koncernen med sitt huvudsäte i Garphyttan. För att täcka behov av specialistkompetens runt gammal teknologi så har vi valt att köpa in denna tjänst från Apper i stället för att bygga den inom teamet säger IT-chef Anders Jonsson.

Hur hjälper Apper Suzuki Garphyttans verksamhet?

– Apper kan vår verksamhet mycket bra. De har också kompetens inom systemutveckling och förvaltning av våra produktionssystem som vi inte har själva. Våra system hanterar en stor mängd information, vilket ställer höga krav på tillförlitlighet och säkerhet. IT-branschen är dynamisk och under ständig förändring vilket gör att vi värdesätter kompetens och erfarenhet när vi köper in konsulttjänster, fortsätter Anders Jonsson.

Historik

Företaget Garphytte Fabriks AB höll sin första konstituerande bolagsstämma 1906 och driften av tråddrageri och linslageri i förening med mekanisk verkstad var ett faktum. I takt med att biltillverkningen i världen ökade dramatiskt under 1920–1930 talet inleddes en fokusering på att tillverka fjädertråd med mycket höga krav på kvalitet, prestanda och livslängd till fordonstillverkarna.

Utveckling

2009 köpte japanska Suzuki Metal Garphyttan Wire av Haldex. Då ingick Garphyttan i en division tillsammans med bolag i Kina och USA samt ett säljkontor i Tyskland.

Vad levererar Apper till Suzuki Garphyttan?

Samarbetet med det löpande arbete tillsammans med Apper omfattar bland annat systemutveckling, förvaltning, vidareutveckling och support av produktionssystem som utgör kärnan av den affärskritiska IT-miljön.

Vilka svårigheter har ni stött på i det löpande arbetet med förvaltning och utveckling?

– Svårigheterna och utmaningarna i vårt uppdrag är framförallt kopplat till att det finns få personer med kunskap att fråga samt att konsulter som arbetar för oss i uppdrag behöver vara drivande och företagsamma. Detta är en förutsättning och styrka för att kunna leverera denna typ av tjänst fortsätter Anders Jonsson.

Vilka möjligheter ser ni framåt?

– Den stora fördelen med samarbetet med Apper är att de har hittat ett sätt att lyfta oss ifrån gammal teknik till ny, vilket gör att vi får bättre möjligheter att vidareutveckla vår befintliga lösning, fortsätter Anders.

Vilka är de aspekter som avgör valet av leverantör och dess förmåga att lösa era behov?

– I en IT-miljö med affärskritiska produktionssystem på IBM i behöver vi framförallt konsultkompetens med lång och gedigen erfarenhet inom hela systemutvecklingsområdet, från idé och produktionsmiljö, till förvaltning, drift och support. Vi sätter också ett stort värde på att prisbilden är konkurrenskraftig och att leveransresultatet håller en hög kvalitet, avslutar IT-chef Anders Jonsson.

Avslutningsvis

– Vi på Apper är mycket glada att Suzuki Garphyttan har valt oss som leverantör och vi hoppas att vi även framöver kan förse dem med specialistkompetens inom utveckling och förvaltning i deras IBM i miljö, säger Mikael Gustafsson, Regional Manager APPER Systems AB.

Om Suzuki Garphyttan Group

Suzuki Garphyttan Group är en världsledande leverantör av avancerad fjädertråd för användning främst i förbränningsmotorer och transmissioner för personbilar och kommersiella fordon och ingår i den japanska Nippon Steel & Sumkin SG Wire Co., Ltd.

Den svenska produktionsanläggningen i Garphyttan med 350 anställda är centrum för globala funktioner och FoU inom vår Suzuki Garphyttan Group. Produktionsanläggningarna finns i Garphyttan, USA, Kina, Tyskland, Mexico & USA.

Läs mer om Suzuki Garphyttan Group