Aj Produkter

AJ Produkter

Apper ger AJ Produkter effektivare order- och fakturahantering genom att digitalisera deras affärsflöden

I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Med egen produktutveckling, design och produktion kan de idag erbjuda sina kunder attraktiva produkter till rätt pris genom modern handel. AJ Produkter har idag tagit ett stort steg framåt i sin digitalisering och har transformerats från att vara ett ledande katalogföretag till att vara ett av Sveriges mest framgångsrika e-handelsföretag inom sitt B2B-segment. AJ Produkter har en fortsatt mycket spännande och ambitiös utvecklingsresa med stora planer för fortsatt tillväxt där de jobbar med de absolut senaste teknologierna för att säkerställa en optimal kundupplevelse.

AJ Produkter hanterar dagligen en stor mängd leverantörsorder. Upp till hundratals order hanteras varje dag och tiden mellan att ordern läggs till leverantören och till dess att varorna är på AJ Produkters stora lager, eller direkt levererade ut till kund, kan vara väldigt korta. Det finns också en utmaning i att det sker ständiga förändringar i volymer beroende på kampanjer och rabatterbjudanden.

Förenklad hantering av utgående flöden mot leverantörer

Med Appers hjälp har AJ Produkter inte bara förbättrat sin orderhantering utan också optimerat sin administrativa tid.

”Nu har vi automatiserat en stor del av deras affärsflöden och sett till att de ligger på rätt nivå, vilket ger värdeskapande tid för att lägga fokus på andra uppgifter. När tekniken i princip på egen hand kan ta hand om ett större antal flöden, frigörs tid som istället kan läggas på kärnverksamhet och på att möta kunderna.”  – Daniel Hognert, produktchef på Apper.

AJ Produkters nya lösning bygger på Appers SIM, Supply Integration Manager. Detta är en hållbar EDI-integrationslösning för att koppla samman olika affärstransaktioner med ett flertal affärssystem och mellan kunder, leverantörer och transportörer.

”Genom att digitalisera AJ Produkters flöden möjliggör vi för dem att automatisera en stor del av deras tidigare manuella hanteringar av leverantörsorder. Detta spar tid och resurser kan istället användas för andra värdeskapande aktiviteter. Ett digitaliserat flöde ger snabbt resultat och övergången för AJ Produkter till att skicka allt fler order till sina leverantörer har varit smidig och de har i nuläge anslutit ett hundratal företag, både kunder och leverantörer, i SIM”.  – Robert Bujdosa, säljansvarig Apper.

Modern orderhantering ger AJ Produkter möjlighet att ta emot fler kunder

Genom att modernisera hanteringen av order från kunder ges även en större möjlighet att ta emot fler order och att få en effektivare orderhantering. Det ger också en större kontroll och på ett samlat sätt kan de få en visuell överblick och hantering av sin affärsdata. Orderna kommer in i olika format till SIM för att där omvandlas till det format som AJ Produkter behöver, tillsammans med validering och berikning. Allt för att underlätta både för AJ Produkter och deras kunder samt ge en snabbare responstid.

Snabbt och beprövat, en avgörande framgångsfaktor

För AJ Produkter var kontakt och anslutning med sina leverantörer en av nycklarna till en framgångsrik digitalisering. Apper kontaktade AJ Produkters leverantörer var och en för sig för att ta reda på vilket sätt de skulle kunna ta emot sina order. SIM hanterar alla förekommande standarder och kommunikationssätt och en snabb onboarding av nya leverantörer gjordes därefter direkt via SIM.

”Att vara i framkant med den digitala handeln kommer att vara nyckeln för vår fortsatta tillväxt och i detta ligger både integration via SIM till kunder/leverantörer och vår satsning på att ha den bästa kundupplevelsen i vår e-handelsplattform, säger Johan Petersson CIO på AJ Produkter.”

Sammanfattningsvis ger Appers lösning stora mervärden till AJ Produkter som bland annat:

  • Förenklad överföring och användning av information i försörjningskedjan
  • Lägre administrativa kostnader genom en högre grad av automatisering
  • En klimatsmart lösning genom minskad distribution av fysiska brev och minskat CO2-utsläpp från pappersproduktion

Vill du också ta tillvara på möjligheterna med att digitalisera dina affärsflöden?

Kontakta gärna oss!

Apper Systems AB erbjuder smarta tjänster och pålitliga produkter som effektiviserar och förenklar våra kunders affärsprocesser. Hos oss hittar du produkter för hantering av Supply Chain Management. Vår SIM-lösning tillsammans med vår branscherfarenhet och kompetens gör att vi kan leverera inom hela värdekedjan, från början till slut, med fokus på att korta ledtider och skapa affärsnytta.

Om Apper

Om AJ Produkter | AJ:s digital resa