Ledstjärnor och fascination för äventyr

Vi säger hej till Anders!

Med ledstjärnor som noggrannhet, uthållighet och långsiktighet finns det goda förutsättningar att föra samman människa, maskin och programmering.

Efter över trettio år med inriktning på systemutveckling och programmering har Anders Garin byggt upp en lång erfarenhet för att nå resultat. Både när det gäller att söka strukturer och fokusera på det som är viktigt i en kundanpassad utveckling.

Polstjärnan som på norra halvklotet alltid syns norrut och alltid står stadigt och aldrig vandrar var en av de ledstjärnor som Polarexpeditionen och ingenjör Andrée tog sikte mot. Expeditionen med de tre männen, med minimala kunskaper om de arktiska förhållandena och vad som egentligen hände Ingenjör Andrées expedition de sista dagarna ger en extra krydda till att besöka Svalbard.

Fascinationen för äventyret och platsen gör Svalbard till ett av de resmål som Anders gärna återkommer till. Med mäktiga isberg, glaciärer och isbjörnar i det vilda karga landskapet.

Med en bakgrund i marinen

Efter genomförd gymnasieutbildning påbörjade Anders reservofficersutbildning inom svenska flottan och tjänstgjorde bl.a. som sambandsofficer på ubåt typ Sjöormen. (Sjöormen var en enkelskrovsubåt, konstruerad för att helt kunna uppträda i undervattensläge. Ubåten var kortare än tidigare båtar, men innehöll i gengäld två våningar. Första ubåt i världen med kryssroder, det vill säga diagonalt placerade styrfenor i stället för sido- och höjdroder.)

Isbjörnar och Ubåt, Arktis

Därefter utbildade sig Anders i Malmö och gick den då 1-åriga ADB-linjen.

Anders har applicerat sin kompetens och erfarenhet till branscher inom säljande och tillverkande industri, byggbranschen och inom försäkringsbranschen. Programmering inom RPG, COBOL har kryddats med intresseområden typ SQL och databaser.

Vägen till Apper hittade Anders via en nuvarande kollega. Han hade gett ett mycket positivt intryck, vilket också förstärktes av en annan bekant i branschen. Anders hade kommit till ett vägskäl, skulle han stanna kvar på sin tidigare arbetsplats eller inte? När frågan var besvarad valde han att lämna. Vilket vi på Apper är glada för!

Sedan han började på Apper har han tagit med sig erfarenheten och vikten av att vara rädd om drivkraften hos personalen.

Fokusera på vad som är viktigt för att människor, inom en organisation, skall utvecklas. Både individer och professionellt. Detta för att dynamiken i företaget skall behållas. Eller än hellre, vidareutvecklas!

Öresundsbron, Malmö

Anders och hans fru är bosatta i Malmö. Anders har en son som är 37 år och två bonusbarn som är 20 år. De gillar att vandra i skogen, träna och upptäcka platser runt om i världen. Vietnam som är en kontrast om man jämför med Svalbard erbjuder många intressanta sevärdheter och en intressant kultur. Det finns fantastiska stränder och vackra kuststräckor vilket gör att man också kan vila i en solstol.

Bach Ma Temple i Hanoi, Vietnamn

Målkläppens naturreservat, Vellinge Skåne

Jag har mötts av en öppen, rak och målinriktad kommunikation, där vägarna är korta och all kontakt upplevdes mycket professionell. Mina förväntningar har infriats till 100 % och jag har fått träffa underbara människor och kollegor.