UNHCR 2022

Apper och Computanse stödjer Ukraina

Vi på Apper och Computanse har valt att stödja krisen i Ukraina genom ett bidrag till Sverige för UNHCR och uppmanar alla företag att göra detsamma. https://www.unhcr.org/neu/se

UNHCR är en global organisation med syftet att rädda liv, skydda flyktingars rättigheter och skapa en bättre framtid för människor på flykt och statslösa personer.