Våra erbjudande som IBM Business Partner

Apper har ett långt och nära samarbete med IBM där vi är specialister inom Power Systems och IBM Z Mainframe. Vi kan hjälpa er från behovsanalys till lösningsförslag, offert och implementation.

IBM Silver Business Partner

Modernisering IBM i

Genom modernisering kan ni behålla kraften i befintlig IT-lösningen och de konkurrensfördelar som är förknippade med kundanpassande system samtidigt som ni öppnar upp för ökad funktionalitet, effektivitet och användarvänlighet.

Detta gör att ni säkrar investeringar som har gjorts i lösningen under årens lopp samt att ni säkerställer att ni får maximal utväxling från dessa i syfte att kunna möta nutida och framtida affärskrav.

Att byta ut ett affärskritiskt system innebär ofta en stor investering och risk – i tid, resurser och pengar. En modernisering innebär att man endast betalar för de delar som leder till en påtaglig förbättring och effektivisering. Dessutom är det gynnsamt att ta mindre kostnader löpande istället för att lägga ut en större summa på en enda stor leverans.

En modern, tjänstebaserad arkitektur kännetecknas av att man i större utsträckning delar upp systemet i flera mindre tjänstespecifika moduler istället för att köra många processer i ett enda stort program.

Förutom att detta möjliggör bättre prestanda så blir det även smidigare när man jobbar med nya applikationer. Detta eftersom man enklare kan återanvända metoder och funktioner och inte behöva uppfinna hjulet på nytt.

Det bästa med modernisering är att man kan ta ett steg i taget och fatta beslut under arbetets gång, istället för att vara inlåst i en stor investering.

IT-support

Det är viktigt att inse att modernisering inte är ett avgränsat projekt. Det gäller att ha ett öppet sinne för utveckling och förändring. I vår E-bok Modernisering av befintliga IBM i-system berättar vi om vanliga moderniseringsområden och fördelarna med att modernisera.

Innovativa, framtidssäkrade IBM-lösningar

Vi börjar med att kartlägga nuläget för att identifiera det specifika systemets moderniseringsbehov. Genom att dela in systemet i olika delar kan man helt enkelt välja att byta ut eller uppgradera vissa delar och funktioner, samtidigt som man behåller de som fungerar bra.

Förslagsvis väljer man ett område att jobba vidare med och återkommer till de andra när man har ett proof of concept där bra och tydlig ROI har uppvisats. Fördelarna med att jobba så är att kostnaderna, förväntningarna och resultaten blir mer greppbara.

I vissa fall kan det vara effektivt att överlåta förvaltning och modernisering av befintligt IBM-system åt en kunnig expert och samarbetspartner. Då säkerställer ni att rätt kompetens finns tillgänglig hela tiden och ni slipper oroa er för felsteg som beror på bristande kunskap eller engagemang. Vi kan vara samarbetspartnern som kan hjälpa er att göra en nulägesanalys, att skapa en effektiv och översiktlig roadmap samt att implementera moderniseringarna. Vinsterna kommer vara många! Med noggrann planering och löpande stöd kan ni få maximal utväxling från det IBM-system ni redan har, säkra redan gjorda investering, skapa affärsnytta och konkurrenskraft – nu och i framtiden.

I vår strategiska satsning på lösningar och tjänster för att stödja vårt erbjudande inom kontinuerlig modernisering har Apper Systems AB och ARCAD Software, ledande leverantör av DevOps och lösningar för modernisering av IBM i, startat ett samarbete för att skapa Nordens mest kompletta erbjudande för modernisering av system på IBM i plattformen.

IBM User Group Days

IBM User Group Days – Online 19-20 maj

Välkommen till två fullspäckade dagar online tillsammans…
IBM Champion

IBM Champion ✰

Mats Lidström, Senior Solution Architect hos Apper har erhållit utmärkelsen…
@commonsweden

Mycket lyckad höstkonferens!

På en mycket uppskattad Common Sweden Conference 2019, som…

Trygga dina system med IBM i Power

Missa inte kommande webbinar om hur du kan trygga dina system…

Common Sweden Conference 2019

Höstkonferensen 2019 - DATA3 Missa inte årets höstkonferens…
Modernisera

Apper förvärvar ERP-produkten, Løsning1 från Jeeves

Från den 1 juli 2019 tar Apper Systems AB över produktansvaret för…

Fresh Faces

Dagens unga IT-specialister sätter kraven för morgondagens…