Vintage

Säkerställd funktion i äldre applikationer

Vintage är vårt samlingsbegrepp för beprövad teknik. Ordet vintage betyder en äldre vara av mycket god kvalitet. Det är så vi ser på våra kunders system och där investeringar gjorts under många år. Vi säkerställer funktionen och kompetensförsörjningen i mogna applikationer på IBMs plattformar. Sedan mitten på 1980-talet har vi utvecklat och förvaltat system baserade på RPG och Cobol. Tack vare vår tekniska kompetens och gedigna branschkännedom kan vi ta ett totalansvar för system som är verksamhetskritiska hos våra kunder. Utan konkurrens är vi Nordens största leverantör av tjänster och service inom detta område.

Nöjda kunder berättar

pdf Fordon IBMi

Förvaltning

Vi erbjuder oss att ta hand om utveckling, förvaltning och drift av IBM Power System, både för er kunder med standardsystem och för er som utvecklat egna system. Det innebär att ni får en långsiktig tillgång av kvalificerad kompetens, resurser och en affärsmässig styrning av IT-stödet.

Våra kärnkompetenser är

  • Projektledning
  • Verksamhetsanalys/krav/utredningar
  • Process- och datamodellering
  • IT-arkitektur
  • Integration
  • Systemutveckling (IBM Power System, IBM System Z, RPG, Cobol och PHP)
  • Databashanterare som DB2, SQL Server med flera

 

Modernisering

Vi erbjuder ett antal sätt att modernisera ert befintliga IBM Power System. Det kan handla om olika lösningar från att migrera till ny plattform till att införa en helt ny arkitektur i befintligt system. Exempel på verktyg som vi använder för detta är: CA/Erwin, Target/400, Open Access-RPG, CA/Plex, HATS, IBS XT Client och en kombination av PHP och ILE-RPG.

Vi använder följande utvecklingsverktyg

  • IBM Rational – vi är IBM Rational Partner och säljer IBM Rational Developer for i (RDi), Rational Team Concert (RTC), Rational Host Access Transformation Services (HATS) och andra utvecklingsverktyg inom IBMs Rational brand.
  • CA 2E CA Plex och Websydian – vi är nordisk återförsäljare av utvecklingsverktygen CA 2E och CA Plex från CA Technology. Vi är också återförsäljare i Sverige och Finland för Websydian som är ett utvecklingsverktyg för att skapa webapplikationer utifrån CA Plex och CA 2E modellen. Websydian är utvecklat av det danska företaget SoftDesign.
  • IBS Integrator – vi har ett samarbete med IBS AB vilket innebär att vi säljer IBS Integrator och erbjuder konsulttjänster kring den integrationsplattformen.