Förvaltning

Effektiv förvaltning
genom bred kompetens

Vi har arbetat med utveckling och förvaltning sedan början på 1980-talet. Under åren har vi insett att vi besitter en unik kompetens om hur effektiv förvaltning av system inom IBM Power bör hanteras. 2011 upprättade vi en gemensam plattform för våra förvaltningsåtaganden. Idag erbjuder vi marknadens bästa resurser, effektiv förvaltning och en säkrad tillgång till kompetens.

Vi erbjuder oss att ta hand om utveckling, förvaltning och drift av IBM Power System, både för kunder med standardsystem och för de som utvecklat egna system. Det innebär att ni får en långsiktig tillgång av kvalificerad kompetens, resurser och en affärsmässig styrning av IT-stödet. En kostnadseffektiv investering som kan ge IT-systemen ökad livslängd och stor nytta.

Säkrad framtid för system

Oavsett kundkategori så börjar tillgången på kompetens i dessa system bli knapp vilket riskerar att hämma utvecklingen av företagets affärer, vi ser till att ni kan möta framtiden. Vi rör ofta oss i gränslandet mellan IT och våra kunders verksamhet. Vår förståelse kring förvaltningsprocessen och vår insikt kring den aktuella verksamheten gör att vi tar en aktiv del i våra kunders utveckling.

I vårt erbjudande ”Förvaltning av applikationer” har vi paketerat tjänster som täcker planering, överlämning, mottagande och etablering. Vi kan sköta all hantering av applikationer, eller delar av den, under hela livscykeln. På så sätt kan vi säkra framtiden för era system.

Förvaltningsprocessens steg

Livscykelprocessen – från idé till avveckling

Här lägger vi grunden för en affärsmässig styrning av förvaltnings- och utvecklingsarbetet. Vår process är baserad på pm3, men vi kan även arbeta med andra modeller om ni så önskar.

Uppdragsprocessen – från krav till system

Vi gör en grundlig analys av era krav och behov för både verksamhet och IT. Detta ger en god helhetsbild över vad som behöver göras, tidsåtgång och kostnader. Vi designar varje detalj både iterativt och agilt. Projekten styrs via Pejl eller enligt någon annan styrmodell om ni så önskar. Vi arbetar med RPG i alla dialekter, SQL och Cobol. För system utvecklade i CA 2E CA Plex har vi ett stort antal utvecklare att tillgå och ett brett kontaktnät i Norden och övriga världen. Vi är dessutom återförsäljare av CA-licenserna i Sverige, Norge och Finland. Till användargränssnitt använder vi lösningar för webb och Windows med PHP, Java, .Net och C++.

Supportprocessen – från incident till åtgärd

Vi kan ge kunskapsstöd och daglig support till era användare.

Driftprocessen – från 0 till 24

Vi hjälper er att köra era system med virtuella resurser i molnet. Det gör att ni slipper bekymmer med hårdvara, backup, säkerhet, kommunikation och dylikt. I samarbete med våra partners erbjuder vi oss också att ta hand om den dagliga driften.