SIM – Supply Integration Manager

Smart kommunikationslösning

SIM – Supply Integration Manager är en lättanvänd plattform för att effektivisera och standardisera kommunikationen med era leverantörer, transportörer och kunder. Produkten passar väl ihop med de flesta affärssystem på marknaden och går snabbt att komma igång med. Genom en koppling mellan ert affärssystem och SIM kan ni enkelt integrera och standardisera kommunikationen med era företagskontakter oavsett vilken EDI-nivå de ligger på. Ni kan också lägga till påminnelser, avvikelseinformation, elektroniska fakturor och andra meddelanden.

Svenska kronor(SEK) sparade med SIM/WSM sedan 1999:Flexibelt och kostnadseffektivt

Kärnan i SIM är att erbjuda ett konkurrenskraftigt, flexibelt och kostnadseffektivt samarbetssystem. Genom att automatisera repetitiva rutiner, reducera lager och att minska ledtider kan ni sänka kostnader och utföra arbetet på ett smartare sätt.


SIM stöds av Apper på Internet Explorer 10 & 11 eller Microsoft Edge och stöder Windows 10.

Integration på gemensam nivå

SIM erbjuds som en tjänst (Business Process as a Service) och tillsammans med varje part som kopplas samman bestämmer ni integrationsnivån, full koppling mellan affärssystem och/eller via webbportal. Affärslogiken i SIM kommer att vara den samma oberoende av vilken integrationsnivå ni väljer. Det gör att ni enkelt kan visa enskilda leverantörers relativa prestanda med data från ett och samma gränssnitt.