Framtidssäkra era egenutvecklade system – Ett förmiddagsseminarium om kontinuerlig modernisering

Framtidssäkra era egenutvecklade system

APPER, Arcad och Pulsen lanserar nu ett samarbete där ni som kund kan köra era verksamhetskritiska system som en SaaS-tjänst för IBM i.

Välkommen till en förmiddag full med insikter om hur hur du kan framtidssäkra dina applikationer för IBM i | 31 maj Clarion Hotel Post

Vi vill bjuda in dig till ett förmiddagsseminarium tillsammans med oss där vi berättar om hur vårt gemensamma erbjudande kan säkra framtiden för affärskritiska applikationer.

Låt aldrig teknikskulden bli en belastning för företagets verksamhet igen. Med vårt gemensamma erbjudande ser vi först och främst till att er miljö är uppdaterad på alla nivåer: infrastruktur, databas, applikationslager och gränssnitt mot användare och andra system.

Tillsammans erbjuder vi:
• Verktyg för modernisering och automatisering/digitalisering
• Support för server, operativsystem och applikation/applikationer
• Underhåll och löpande förbättring av server, operativsystem och applikationer.

AGENDA
09:00 – Kaffe och registrering
09:30 – Pulsen
– IBM Kapacitet och drift med moderna plattformar.
– Inventering och säkerställande av era IBM miljöer.
– Modernisering, backup, support, övervakning 7/24 och långsiktig förvaltning.
– Kunden bestämmer om vi lyckats – Kundstory.

10:15 – APPER
– Ett kundfall: Support och underhåll av 24 affärskritiska applikationer.
– Modernisering: Vägen till en strukturerad kontinuerlig utveckling.

11:15 – Arcad
– Nyheter kring IBM i plattformen.
– Moderniseringens fyra nivåer.
– Exempel på lyckade projekt.

12:00 – Avslutande lunch

ANMÄLNINGSFORMULÄR


Obs! Vissa användare av Mac har haft problem att fylla i fälten. Upplever du samma problem, prova att använda Firefox som webbläsare.Ditt namn (obligatorisk)

Företag (obligatorisk)

Din e-post(obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Ange eventuella allergier eller överkänslighet mot mat

Övriga meddelanden