Apper stödjer Missing People Sweden

Du har säkert hört talas om dem, om inte annat sett inläggen på Facebook. Föreningen Missing People hjälper polis och anhöriga att publicera efterlysningar, arrangera skallgång, hundspårning och dykningar när människor försvinner.
Lokalavdelningar i varje län gör att man snabbt kan få igång skallgång, oavsett var i landet en person försvunnit.
Missing People är en ideell förening och därmed helt beroende av engagemang samt ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Pengar till kommunikationsutrustning och mycket annat behövs för att kunna genomföra verksamheten.
Vi vill givetvis stötta detta genom ekonomiskt bidrag. Vill du veta mer om hur du också kan stödja föreningen, klicka här 

Apper stödjer Missing People Sweden